Novinky v Power BI – Q&A nyní podporují aritmetické operace 

S potěšením oznamujeme, že Q&A nyní podporuje následující aritmetické operace: 

  • Sčítání (+)
  • Odečtení (-)
  • Divize (/)
  • Násobení (*)

Tato nová funkce je užitečná, pokud chcete klást otázky, které vyžadují matematický výraz, jako je například součet nebo vynásobení měřítek skalární hodnotou. 

Chcete-li definovat konkrétní pořadí operací, můžete použít otevřenou a uzavřenou závorku, jak je znázorněno v následujícím příkladu: 

 

Popisek celkového součtu pro skládané vizuály 

Nyní můžete zapnout celkový součet popisku pro váš skládaný sloupcový, spojnicový a čárové grafy, což vám umožní vidět agregáty vašich dat na první pohled: 

Pokud má váš graf Legendu (pro skládaný sloupec) můžete povolit celkový počet štítků na jeho kartě v podokně formátování. Popisky se dají i formátovat, například zobrazit kolem nich barvu pozadí (kontrast s pozadím vizuálu), upravit jejich průhlednost atd. 

Power BI a manica

Power BI máme v manice pod palcem. Stačí písknout a všechna vaše čísla si vezmeme s radostí pod palec.

Než si to rozmyslíte, mrkněte na poslední updaty a taky na naše tipy a triky v Power BI a Power Query: