Novinky Microsoftu – zaměřeno na SharePoint

SharePoint – cílení novinek na konkrétní skupinu uživatelů

Více různých cílových skupin v rámci jedné firmy si přímo říká o přesnější cílení obsahu. Nově můžete novinky zobrazit jen konkrétní cílové skupině. Stačí toto cílení aktivovat a při editaci obsahu zvolit vybranou cílovou skupinu. Má to drobný háček – musíte mít jednotlivé skupiny synchronizované, nebo vytvořené ve vašem AAD (Azure Active Directory). 

Pro aktivaci postupujte následovně: 

 1. Jděte na web, kde chcete novinky publikovat.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ozubené kolečko a zvolte Obsah webu.
 3. V obsahu zvolte tři tečky u Stránky webu a Nastavení.
 4. V prvním sloupci Obecné nastavení vyberte Nastavení směrování na cílovou skupinu.
 5. Zaškrtněte možnost Povolit směrování na cílovou skupinu a potvrďte Ok.
 6. Jděte na stránku, kde chcete novinky publikovat a editujte ji. Vložte webovou část novinky. Pokud cílení ještě nemáte aktivované, zobrazte si nastavení webové části, kde zaškrtněte Povolit cílení na cílovou skupinu.
 7. Při tvorbě novinky v editačním módu zvolte možnost Podrobnosti stránky. V pravém menu v části Vlastnosti doplňte požadovanou skupinu do pole Cílová skupina.

Výběr cílové skupiny se nemusí chovat správně a při použití myši se nic nestane. Použijte tedy klávesnici, pomocí šipek zvolte požadovanou skupinu a výběr potvrďte tlačítkem Enter. 

SharePoint – vyhledávání 

Používáte ve „starém“ SharePointu upravené vyhledávání a řešíte, jak jej dostat do nového? Microsoft již párkrát možnosti customizace vyhledávání zmiňoval na konferenci Ignite. V globálním nastavení však tyto možnosti stále chybí. Existuje však alternativa, kdy si můžete nasadit vyhledávání nové. Řešení je k dispozici na Githubu. Stejně tak video popisující možnosti.

V rámci cílového nasazeného řešení máte následně volbu z těchto následujících webových částí: 

 • Search Box – je vyhledávací pole, kam uživatel zadává dotazy. 
 • Search Pagination  prvek pro zobrazení stránkování, pokud budete mít více výsledků. 
 • Search Refiners – filtry, na základě kterých můžete zpřesňovat výsledky. Mohou to být i vlastní definovaná metadata. 
 • Search Result – část, která zobrazí dohledané výsledky. 
 • Search Verticals  definované oblasti, ve kterých chcete prohledávat.

Níže je k dispozici náhled, jak může stránka následně vypadat a fungovat.

Pokud chcete využít toto customizované vyhledávání, máte možnost na něj přesměrovat standardní vyhledávací pole, což lze realizovat úpravou Nastavení vyhledávání v Nastavení webu. 

Nastavení je poměrně jednoduché. Primárně se nastavuje vazba mezi jednotlivými webovými částmi. Náročnější nastavení je u částí Verticals a Refiners. Předpokladem pro jejich nastavení je využití typů obsahu a metadat.  

Samotné nastavení lze realizovat buď na úrovni samotné kolekce, nebo na úrovni celého tenantu. Níže je ukázka nastavení na úrovni tenantu.

V části Schéma vyhledávání se mapují nově vytvořené typy obsahů a metadata na předefinovaná pole pro filtrování. V části Zdroje výsledků se definují oblasti pro Verticals.

Konkrétně se nastavuje například: 

 • Cesta – vjakém webu či konkrétní knihovně chcete vyhledávat. 
 • Typ obsahu – v jakém konkrétním typu obsahu chcete vyhledávat.

Ale i další. Jednoduše si definujete pravidla a vyhledávání pak bude hledat výsledek pouze v tomto vymezeném prostoru.

 

 

Se SharePointem vám dokážeme poradit i důkladněji. Za jeden den proškolíme celý váš tým i na dálku. A nebojte, není to jen nudná teorie, školíme hlavně prakticky a jen to, co doopravdy využijete. Klikněte si na podrobnosti o firemním školení SharePoint.