Power BI říjnový update

Říjnová aktualizace přináší hned několik velkých změn. Protože jsou některé z nich ale stále v režimu „Preview“, tentokrát si ukážeme taky to, jak funkce v Power BI zapnout. Kompletní seznam změn najdete na oficiálních stránkách.

Zapnutí Preview funkcí

Pro zapnutí Preview funkcí musíte otevřít okno s nastavením („File“ > „Options and settings“ > „Options“). V sekci global na třetím místě zvolíte „Preview features“ a pak si můžete zapnout funkce, které chcete zkoušet. Většina z nich si nejprve vyžádá restart aplikace, než se projeví.

Automatické obnovení stránky reportu

Doposud nebyl nástroj Power BI ideální, pokud jste chtěli vizualizovat data v reálném čase. Mohli jste k tomu využívat převážně jen dashboardy v Power BI Service. Nově si ale můžete nastavit interval, v jakém se má pravidelně obnovovat stránka samotného reportu.

Tato funkce má stále několik omezení. Funguje pouze pro reporty, které jsou napojené na data pomocí Direct Query nebo používají Import v kombinaci s Direct Query (Composide models). Minimální možný interval, který lze nastavit je 1 vteřina v Power BI Desktop. Pokud soubor publikujete do Power BI Service, tak pro ne-prémiový workspace je minimální interval 30 minut. Prémiový workspace může mít tento interval nastavený stejně jako Power BI Desktop (tedy 1 vteřinu).

Náš tip: Interval by neměl být kratší, než v jakém se obnovují data v datovém zdroji. Power BI před odesláním dalšího dotazu vždy čeká na předchozí odpověď. Proto by tento interval neměl být menší, než jak dlouho trvá získat dotaz. Pro přesný výpočet této hodnoty doporučujeme použít nástroj „Performance Analyzer“ (https://docs.microsoft.com/cs-cz/power-bi/desktop-performance-analyzer).

Samostatný vizuál pro Q&A

Q&A, neboli pokládání otázek v přirozeném jazyce (anglickém), bylo nejprve vyhrazeno pro Power BI Service. Před několika měsíci byla tato funkcionalita umožněna i v Power BI desktop a většího rozšíření by se jí mohlo dostat právě s nově představeným vizuálem.

Ten umožňuje předvyplnění otázky a uložení reportu tak, že tuto předvyplněnou otázku uvidí všichni uživatelé, když otevřou report. Dále podporuje vytváření záložek („bookmarks“) a vzájemné vazby s ostatními vizuály („cross-highlight“). Uživatelé pak mají k dispozici inteligentní našeptávač, který jim prozradí, když nějakému termínu neporozumí a zároveň nabídne alternativu.

Náš tip: Zapnete-li si i Preview funkci „Q&A Tooling“ můžete Q&A spravovat z Power BI Desktop. K dispozici tak dostane seznam otázek, které uživatelé pokládají v Power BI Service. Je také možné Q&A učit nové otázky a termíny.

Funkce pro správce datových sad

Power BI tento měsíc rozšiřuje stávající funkci datového profilování („Data profiling“). Je možné měnit způsob, podle kterého jsou jednotlivého hodnoty seskupeny. Následně si pak velmi snadno vyfiltrujete hodnoty, kliknutím na konkrétní sloupec. Tuto funkci si zapnete na záložce „View“ zaškrtnutím volby „Column profile“.

Další 2 nové funkce jsou Query diagnostics (nástroj na analýzu query) a možnost vytvářet šablony datových zdrojů jako .pbids soubory. Query diagnostics slouží k analýze toho, jaké dotazy PBI odesílá na datový zdroj a jak dlouho trvá, než dostane odpověď. Je možné ho využít pro optimalizaci během vytváření query, ale také pro analýzu při získávání aktuálních dat („Data refresh“).

Dejte nám prosím vědět, která funkce vás zaujala nejvíc. Pomůže nám to vybrat téma dalších článků.