Podzimní Cloudové vinobraní jsme věnovali tématu, o které se zajímá čím dál víc zákazníků: Microsoft Teams a jejich pro i proti při nasazení ve firmě. Komunikační nástroj a zároveň nástroj pro firemní spolupráci, který nahrazuje a daleko přesahuje Skype for Business i Outlook a otevírá úplně nové možnosti spolupráce v rámci firmy.

Hned v úvodu mluvil Tomáš (Kutěj) o tom, že zavedení Teams do firmy není pouze o zavedení nového pracovního nástroje, ale především o změně firemní kultury. Čím větší firma, tím je obtížnější přimět kolegy, aby opustili své návyky a zvyklosti a začali přemýšlet jinak. Tomáš to vysvětlil na našem vlastním příkladu, když jsme začínali v manice Teams používat. Sami jsme si procházeli změnou návyků a i malý kolektiv, převážně mladých lidí, se ze začátku bránil. Postupem času jsme ale pochopili, že nový systém práce má své výhody a na novou cestu jsme přistoupili. Nakonec jsme museli uznat, že to jde, a že Teamsy nám skutečně pomáhají. Začlenění Teamsů se povedlo a dnes s ním pomáháme i našim zákazníkům.

Honza (Moleš) zmínil, že je potřeba, aby změnu podpořilo vedení a nejvyšší management firmy. Hodně se diskutovalo o tom, kdo ve firmě dává impuls ke změně způsobu komunikace a spolupráce. Naši hosté se většinou shodli, že impuls přichází „shora“ a to nejen od managementu, ale často i od mateřské společnosti. Málokdy se změnou firemní kultury přijde interní IT.

Další diskusní blok byl věnován tématům “co musí předcházet rozhodnutí, pořídit si právě tento komunikační nástroj” a “jak změnit způsoby spolupráce”. My to děláme tak, že zjistíme reálnou současnou situaci v prostředí zákazníka a podle toho nastavujeme koncové scénáře použití technologie nové. Výsledkem je pak diskuse, zda nástroje propojit, nebo zcela či částečně nahradit.

V průběhu večera jsme narazili na další téma. Často se zjistí, že pro dosažení kýženého efektu bude potřeba zbourat zaběhnutá pravidla ve firmě. Například se podívat nastavení IT bezpečnosti a přizpůsobit jej tak, aby efektivní práce s Teamsy byla vůbec možná.

Z debaty vyplynulo, že pokud se firma rozhodne pro změnu, je potřeba hned od začátku stanovit jasná pravidla. Ve větších společnostech je například vhodné řídit proces zakládání týmů. Díky tomu se vyhnete zakládání stejných týmů s různými názvy. Toto téma opět rozproudilo diskusi, ve které si zákazníci navzájem sdělovali, jaké mají vlastní zkušenosti, podělili se o to, co u nich fungovalo a varovali ostatní, čemu se mají vyhnout.

V závěru jsme se dostali ke čtyřem klíčovým věcem, které neopomenout a na kterých stavět v průběhu nasazení Teams. A byli jsme to dokonce schopni i po tom víně formulovat:

  1. Ambasadoři
  2. Interní komunikace
  3. Školení
  4. Podpora

Pokud nepodceníte výběr ambasadorů, máte napůl vyhráno. Pokud správně zvolíte formu a obsah sdělení interní komunikace, zbývá už jen krůček k vítězství. A pokud ještě lidi správně vyškolíte a poskytnete jim podporu, máte úspěšnou adopci Microsoft Teams v kapse. Tím to ale nekončí. Změna pracovního návyku je věc, o kterou je potřeba pečovat a neustále na ní pracovat.

Aby se našim hostům lépe vstřebávaly informace, a aby byli při diskusi uvolněnější, byla součástí odborných vstupů také ochutnávka vín z jižní Moravy. Zahájili jsme Pálavou VOC 2016 z Vinařství Sonberk a následoval Ryzlink Rýnský VOC 2013 ze stejného vinařství. Po přestávce se pilo Chardonnay 2016 „sur-lie“ z vinařství Pialek & Jager a poté hosté ochutnali „falešné červené“ Rulandské modré 2014, klaret z vinařství Trpělka & Oulehla. Spolu s posledním odborným tématem jsme ochutnávku zakončili vynikajícím červeným Pinot Noir 2018 z Arte Vini.

Ani po ukončení oficiální části se zákazníkům od nás nechtělo a mnozí zůstali i dlouho do noci. 😊

Děkujeme, že jste přišli, diskutovali a společně vytvořili skvělou atmosféru.