Konference Microsoft Ignite 2019

Stejně jako každý rok se i letos konala největší konference Ignite pořádaná společností Microsoft, na které se ohlašují žhavé novinky a plány na další rok. Jednou z poměrně velkých a dlouho očekávaných novinek byly privátní kanály v Teams, o kterých jsme vás už informovali. Vybrali jsme pro vás z našeho pohledu nejatraktivnější témata a funkcionality z oblasti produktivity (MS Office, SharePoint, Teams, OneDrive, vyhledávání), které tam zazněly:

MS Office

Nová aplikace Office (dostupná v preview) https://bit.ly/2KAQ3XR
Jedna aplikace, ve které můžete pracovat s dokumenty MS Office i s PDF soubory. Můžete je podepsat, fotit dokumenty a transformovat je do wordovské či excelovské editovatelné podoby, vytvářet dotazníky a mnohem víc.

MS Word

Při spolupráci na dokumentu budou nově přidané či změněné odstavce označeny tečkou, abyste rychle poznali, co je a kde je v dokumentu nového. Zároveň bude možné v dokumentu při psaní komentářů pomocí symbolu „@“ označit kolegu. Tomu přijde notifikace a bude mít možnost reagovat na komentář přímo z e-mailu. Pokud bude potřeba, můžete mu rovnou samotný komentář přiřadit jako úkol. Jak, kam a kde se uživateli úkoly zobrazí ale zatím nezaznělo. Předpokládáme posun v propojení a využití nástrojů Planner a To-Do, které slouží ke správě úkolů. Funkce s úkoly by měla být dostupná napříč všemi produkty PowerPoint, Excel a Word.

MS Excel
Dlouho očekávanou funkcionalitou jsou personalizované filtry. Dneska to funguje tak, že když použijete filtr, zobrazí se vyfiltrovaná data i všem ostatním, kteří sdílený dokument otevřou. Nově si budete moct filtrovat data jen sami pro sebe bez toho, aby to ovlivnilo zobrazení ostatním.
Další zajímavou funkcionalitou je nahrávání aktivit či jednotlivých kroků, které v excelu děláte. Kroky se uloží ve formě skriptu, který si následně můžete ještě upravit dle potřeby a spouštět jej dle libosti. Pokud tedy děláte ko

nkrétní kroky pravidelně, můžete si je nahrát a ušetřit si čas.

OneDrive

Limit 100 GB na nahrávaný soubor
Nově budete moct na OneDrive, Teams nebo SharePoint nahrát, soubor až 100 GB.

Rozdílová / přírůstková synchronizace
V souvislosti s předchozím bodem dochází i k úpravě způsobu synchronizace. Pokud budete pracovat s objemným souborem, nebude se synchronizovat celý, ale pouze změněná část.

Karta souboruStále dochází k rozvoji karty souboru, která se zobrazí při najetí na název dokumentu. Na kartě uvidíte, kdo si dokument zobrazil, očekávanou dobu k přečtení i shrnutí obsahu dokumentu (u Wordu) a taky kde se o dokumentu mluvilo (e-mail v Outlooku, konverzace v Teams) a rychle se k dané konverzaci dostat.

Žádost o soubory
Nově budete mít možnost si ve OneDrive vytvořit složku, která bude sloužit čistě pro nahrávání. Vygeneruje se vám odkaz, který rozešlete lidem a jim se po kliknutí na odkaz zobrazí stránka, kde budou vyzváni k nahrání souboru bez nutnosti přihlášení. Nahrávající nevidí žádný obsah, který je do složky nahrán. Příkladem využití může být například sběr dokumentů při RFI či RFP.

Připnutí sdílené složky do svého OneDrive
Sdílí s vámi někdo konkrétní složku a vás nebaví pro ni pokaždé pro chodit do sekce „Sdílené se mnou“? Nově bude možné si sdílenou složku připnout do vlastního OneDrive, kde ji snadno dohledáte. Otázkou zůstává, jestli funkcionalita bude dostupná i pro samotné dokumenty a takto připnuté dokumenty budou synchronizované a zobrazené i průzkumníkovi v PC. Doufejme, že ano.

Expirace externího sdílení
Nově bude k dispozici expirace externího sdílení, která bude po stanovené době rušit přístupy na úrovni webů novým externím uživatelům. Vlastník bude o blížící se expiraci informován a bude mít možnost ji prodloužit.

Sdílení dokumentu přímo z Outlooku či Teams
Při zkopírování odkazu na dokument a následné vložení odkazu do Outlooku či konverzace v Teams, dojde k transformování odkazu (původně dlouhá URL adresa) na název dokumentu. Po kliknutí budete mít možnost upravit oprávnění k dokumentu či ho dodatečně nasdílet.

SharePoint

Multijazyčnost stránek na SharePointu
Poměrně dlouho očekávaná a požadovaná funkce zejména v mezinárodních organizacích. Dle dostupných informací by měl proces fungovat tak, že budete mít definované jazyky, do kterých chcete obsah překládat. Někdo vytvoří stránku např. v angličtině, vybere možnost přeložit, zvolí si z dostupných jazyků a adresátům přijde odkaz na strojově přeloženou stránku, takže obsah už jen doladí. Uživatel bude mít možnost přepínat mezi jednotlivými jazykovými verzemi. Předpokládáme, že se mu obsah načte vždy v jeho preferovaném a zvoleném jazyce.

Historie verzí stránek a porovnání verzí
Historie verzí a porovnání verzí hodně souvisí s multijazyčností stránek, kde bude tato funkcionalita hojně využívána. Stejně jako u wordovského dokumentu budete mít možnost srovnat verze stránky mezi sebou a zvýrazní se vám části, které byly změněny. Tato funkce je užitečná třeba pro překladatele. Pokud dojde k úpravě originálu, můžou se podívat, co konkrétně bylo změněno a svou verzi také upravit.

Stockimages
Již před časem Microsoft ohlašoval, že bude možné definovat si firemní katalog obrázků, který bude pro uživatele dostupný při práci se stránkami. Nově přibude ještě katalog obrázků přímo od Microsoftu.

Publikování novinek a stránek
Řešíte komplikovaně proces publikování novinek či stránek v konkrétní termín? Novou plánovanou funkcionalitou je automatické publikovaní. Jednoduše v detailech stránky vyberete možnost publikování, nastavíte den a čas a stránka se zveřejní sama.

Cílení menu
Další z poměrně dlouho očekávaných funkcionalit. Přidávané odkazy v menu budete mít možnost cílit, tedy definovat, komu se mají jaké odkazy zobrazovat.

Rozšířené možnosti hub sites
Hub sites se stále rozvíjí a i v této oblasti dochází k řadě významných změn. Mezi nejdůležitější patří, že bude možné přiřazovat hub site k jiné hub site, dále nastavovat oprávnění pro celou hub site nebo různé možnosti analytiky na úrovni celého hubu.

Editace metadat dokumentů přímo ze stránky
Práce s metadaty dokumentů byla původně možná pouze přímo v knihovně, kde se dokument nacházel. V budoucnu budete mít možnost editovat metadata dokumentů přímo na samotné stránce, kde máte knihovnu dokumentu zobrazenou, aniž byste stránku museli opustit.

Formátování zobrazení seznamů
O možnosti formátování seznamů se mluví poměrně dlouho, avšak všechny možnosti nejsou ještě dostupné. Pro formátování lze využít JSON, který však není úplně uživatelsky přívětivý a běžný uživatel to nezvládne. Postupně však dochází k přidávání šablon podmíněných formátování, kde si uživatel může jednoduše definovat barvy za podmínek „když něco tak…“, jednoduše a bez jakékoliv programování.

Jednoduchá úprava zadávacího formuláře seznamu
Dnes je možné pouze definovat jednotlivá pole seznamu / formuláře a případně je skrýt. Pokud chcete udělat sofistikovanější formulář, musíte využít PowerApps. Nově budete mít možnost jednoduše zvolit, co se má uživateli na zadávacím formuláři zobrazit či případně definovat podmínky, kdy se mu mají zobrazit konkrétní pole.

Vyhledávání

Custom stránka s výsledky vyhledávání
Stejně jako tomu bylo v předchozích verzích SharePointu, i v novém moderním UI bude možné si vytvořit vlastní na míru uzpůsobenou stránku s výsledky vyhledávání. Na to, jaké webové části a možnosti toto řešení bude nabízet, si musíme ještě počkat.

Sémantické vyhledávání
Napříč všemi službami Microsoft využívá své AI pro vyhledávání informací. Hodně se zaměřuje na sémantické vyhledávání, což znamená, že se snaží pochopit kontext vašeho dotazu a vrátit vám co nejrelevantnější výsledek. Do budoucna tedy cílí na to, že budete mít možnost psát komplexnější dotazy, jako třeba „kolik lidí má nyní dovolenou“ a vrátí se vám výsledek se seznamem uživatelů. Nebo v Outlooku napíšete či nadiktujete Cortaně, že hladáte „všechny e-maily s přílohou od Martina za minulý týden“ a dostanete výsledek.

Custom scopes vyhledávání
Využívali jste ve starší verzi SharePoint své vlastní scopes vyhledávání mimo standardní definované jako „Lidé, Videa, Weby“ apod.? Konečně se dočkáte téhle funkce i v novém prostředí.

Konektory na další zdroje
Pokud používáte ve společnosti více datových zdrojů a dávalo by vám smysl propojit je s O365, aby je uživatelé mohli prohledávat přímo z prostředí O365, budou se vám hodit konektory. Budete mít možnost využít předdefinovaných konektorů, připojit se na další datový zdroj, definovat šablonu zobrazení výsledků a zobrazit tento zdroj jako další scope. Příkladem, který Microsoft ukazoval, bylo propojení se ServiceNow.

Stream

• Migrace z O365 do Stream
• Eliminace okolního hluku
• Oříznutí videa
• Náhrada videa
• Sdílení
• Analytika videa

 

Tento výčet plánovaných funkcionalit není zdaleka kompletní. Vybrali jsme pro vás jen ty nejzajímavější. Vypadá to, že se v nadcházejících měsících a letech máme stále na co těšit! Doufejme, že Microsoft nebude s nasazením dlouho otálet a chystané novinky budou brzy dostupné.

 

Pokud se chcete na cokoli zeptat, napište nám 🙂