Moneta vsadila na cloud a manica byla u toho

Změna vlastnické struktury jakékoliv instituce s sebou nese mnoho složitých vyjednávání, administrativních záležitostí či personálních rozhodnutí. Jisté povinnosti se často týkají i oblasti IT, protože nová společnost většinou nemůže dále využívat řešení, která byla navržena pro tu původní. A přesně s tímto problémem se potýkala Moneta Money Bank. Ta vznikla z GE Money Bank a v květnu loňského roku vstoupila na Burzu cenných papírů. Řešení nalezla ve vytvoření úplně nové IT infrastruktury, jejíž součástí byl i přechod na platformu Microsoft Office365 a využívání cloudových služeb.

Tento rozsáhlý projekt, který dostala na starosti poradenská společnost manica s.r.o., měl za cíl kompletní náhradu všech starších dílčích pracovních i komunikačních služeb spojených s GE Money Bank, jež využívají zaměstnanci banky po celé republice. Manica proto vytvořila úvodní analýzy, které definovaly možnosti přechodu na cloudové služby Office 365, doporučila varianty realizace. Vytvořila také studii a analýzu migrace stávajících procesů a nástrojů pro spolupráci zaměstnanců banky na platformu Microsoft SharePoint Online.

V počátečních fázích projektu však Moneta uvažovala i o nákupu necloudových on premise licencí, avšak po důkladné analýze se nakonec rozhodla pro cloudové Office365. „V dnešní době už nemá příliš smysl kupovat klasická řešení. Je to dáno tím, že cloudové verze licenčně umožňují využívání instalací on premise, což je náš případ třeba konkrétně u produktu Office Pro. Ten  využíváme ve veškerých desktopových zařízeních,“ vysvětluje  Lukáš Záruba, Enterprise Architect a projektový manažer Moneta Money Bank, a dodává, že v cloudu mají možnost používat online verzi toho samého produktu.

Celý přechod na Office365 se Monetě ve spolupráci s manicou podařilo zrealizovat poměrně rychle. Základní typy infrastrukturních služeb jako jsou emailové služby či řízení přístupů, dále pak nasazení nového kancelářského softwaru MS Office 2016 a přechod na nové prostředí pro týmovou spolupráci nad platformou SharePoint Online, zabral méně než 10 měsíců. „Pokud vezmeme v úvahu, že se jednalo o prostředí bankovní instituce, v rámci kterého jsme museli řešit široké spektrum bezpečnostních oblastí a vše muselo být v souladu jak s právními, tak i s vnitřními bankovními předpisy, jednalo se opravdu o neskutečně rychlý proces,“ vysvětluje Tomáš Kutěj, generální ředitel manicy.

Sdílení práce a komunikace je v Monetě klíčová

V současné chvíli již mohou zaměstnanci Monety v rámci Office365 pracovat s Exchange online, což jsou poštovní služby. Využívají nově i aplikaci Skype for Business či SharePoint Online, což je platforma pro týmovou spolupráci, sdílení dokumentů a informací napříč celou společností. Moneta může však postupně přidávat a využívat i další služby. Výhodou je i fakt, že kancelářský balík s aplikacemi jako Word, Excel či PowerPoint, který je samozřejmě součástí této platformy, umožňuje lidem sdílet svou práci a přitom neměnit svoje pracovní návyky. „Zaměstnanci tyto produkty znají z předchozích verzí, v současnosti mají k dispozici stejné nástroje, jen v nejnovější verzi a s cloudovým řešením. Což je pro ně daleko pohodlnější, než kdybychom přecházeli ke konkurenci a oni se museli učit pracovat s úplně jiným uživatelským prostředím a funkcemi,“ pokračuje Lukáš Záruba.

Jeho slova potvrzuje Radka Pekelská, HR ředitelka  společnosti Moneta. Ta Office365 a jeho aplikace hodnotí právě z pozice uživatelky. Na nové platformě hojně využívá jak SharePoint, tak také například Outlook. „Pro mě byla celá tato změna zásadní v tom, že se nám zvýšila kapacita emailových schránek. Dříve jsem měla k dispozici pouze jeden gigabyte, což znamenalo neustálé promazávání emailů a zálohování do jiných aplikací. Nový Outlook a Exchange online přinesly každému zaměstnanci  padesát gigabytů prostoru, což je pro naši práci hodně důležité. „Přestože byla dlouhou dobu zvyklá pracovat se starší verzí Outlooku, na novou si zvykla velmi rychle. „Když potřebuji něco vyřešit,  hned v Outlooku vidím, kdo je v kanceláři přítomný a kdo je online, což je velmi praktické. Navíc se mi velmi líbí i možnost nastavit si vlastní uživatelské prostředí. Líbí se mi, že si  mohu pohrát se vzhledem a barvami. Velmi dobře se orientuji podle barev,“ dodává.

Přechod na Office365 dal zaměstnancům v oblasti užívání kancelářského balíčku i další možnosti. Pokud má tým za úkol pracovat například na nějakém výkazu v Excelu, může jej původní zadavatel uložit do cloudu a ostatní k němu přistupují online. A pokud používají online verzi, mohou spolu pracovat na tomto jednom dokumentu v reálném čase, aniž by museli být v jedné místnosti. Ten, kdo dokument vytvoří, jej nasdílí ostatním členům týmu. Znamená to, že  jej mohou upravovat všichni najednou a všichni zároveň ihned vidí všechny změny. „A protože je v Office365 všechno propojené, můžeme k tomu spolu také komunikovat pomocí Skype for Business, aniž bychom museli tuto aplikaci samostatně spouštět. Skypový chat je totiž součástí platformy a prolíná se různými aplikacemi,“ upřesňuje výhody nové platformy Petr Klička, Senior Manager Centra sdílených služeb společnosti Moneta.

Moneta Money Bank využívá na platformě Office365 i aplikaci SharePoint Online, která zcela nahradila intranet. SharePoint Online umožnil zaměstnancům vytvářet vlastní interní webové stránky, kde se jednotlivá oddělení a divize mohou prezentovat a informovat tak ostatní, na čem momentálně pracují. Kromě těchto stránek oddělení je SharePoint Online hodně využívaný i pro tvorbu stránek jednotlivých projektů a může plnit také funkci interaktivního pomocníka. Což dokazuje například EduPortálu, který funguje nejen jako projektová stránka celé nově vytvářené cloudové Infrastruktury, ale také jako nápověda k tomu, jak se všemi novinkami pracovat. Zaměstnanci na EduPortalu najdou jak různé informace a tipy, tak i praktické návody.